В група „Цветя“ съчетаваме творческия заряд на младостта и дългогодишния опит в екип, за да предложим разнообразно ежедневие и ефективно обучение.  Изграждаме доброжелателни отношения и сътрудничество в игрите. Поощряваме положителните индивидуални способности и емоционалната удовлетвореност. Съобразяваме се с възрастовите особености и изискванията по ДОС.

  Усмивки, радост, красота и умни весели деца-това е група “Цветя“

ЕКИП

 Учител Даниела Зашева -4 г пед. стаж – бакалавър „Неформално образование“

Старши Учител Д.Кирева  – 40 г. пед. стаж – магистър   Предучилищна педагогика

Пом. възпитател Румяна Иванова – 16 г стаж