Група "Звездичка"

Преподаватели:

Мария Милкова

Ралица Данаилова

Помощник възпитател:

Мариана Огнянова

Група "Цветя"

Преподаватели:

Симона Симеонова

Виктория Костадинова

Помощник възпитател:

Румяна Иванова

Група "Пчелички"

Преподаватели:

Ирина Благоева

Евелина Александрова

Помощник възпитател:

Мария Топузова

Група "Слънчице"

Преподаватели:

Антоанета Климентова

Ива Зарева

Помощник възпитател:

Снежана Сиракова 

Група "Врабчета"

Преподаватели:

 

Помощник възпитател: