Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа в детската градина,  и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет  на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf