Във връзка с влизането на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ от 04.05.2023г. Ви уведомяваме, че длъжностните лица, отговорни за приемането, регистрирането и разглеждането на подадените сигнали са Ирина Благоева – постоянно действащо лице тел. 0884086377; ел. поща dg67sofia@gmail.com и Йонка Тодорова – резервен член тел. 0885600322 ел. поща dg67sofia@gmail.com