Екипът на  група „Слънце”:

Старши  учител –  Антоанета Климентова.                           завършила СУ”Св. Климент Охридски”                                през 1990г.                                                                                   Първа професионалноквалификационна степен.    

Старши учител К.Дойчинова   

       завършила СУ “ Св. Климент Охридски“ 

                                                                                     

Помощник възпитател – Виолета Николаева