Ние малките пчелички

сме приятели с всички.

Щастливи тук растем

играем, пеем и се забавляваме.

ЕКИП

Старши учител Ирина Благоева

Образование:

Предучилищна и начална училищна педагогика – магистър

Трета професионална квалификационна степен

Професионален опит – 32 години

Учител Евелина Александрова

Образование:

Предучилищна и начална училищна педагогика – магистър

Пета професионална квалификационна степен

Професионален опит –  4 години

Помощник възпитател:  Мария Топузова

 Даряваме децата с топлина, нежност, обич и търпение. В групата осигуряваме среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното им развитие. Създаваме условия за активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към дейностите в групат. 

Малките пчелички със сръчни ръчички!

Да посрещнем с много любов нашите малки пчелички!!!