Във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка,
свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и
невъзможността да се заплатят таксите за детска градина на място Ви
предоставяме възможност да заплатите същите по банков път.

За месец март САМО ТАКСАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА /без такси за допълнителни дейности/,
може да заплатите по следния начин :

1.Сумата на
таксата за м. март можете да проверите на добре известния ви сайт www.roditel.eu.

2. В сайта срещу името на детето, освен точната сума
, която дължите е посочена и банковата сметка на детската градина.

3.Когато заплащате таксата по банков път е важно
стриктно да изписвате и превеждате сумата към детското заведение с точност, за
да не се получава по-малка сума или надплатена.

4. Другото много важно нещо е, в платежното
нареждане е се изписват трите имена на детето и групата.

Ако имате въпроси се обръщайте към Зав. АТС Веселина
на тел 0899839080