Отрицателни резултати на тестваните за COVID-19

Беше извършена цялостна дезинфекция на детската градина

https://dg67sf.com/wp-content/uploads/2020/07/DG67-covid-19-rezultati.doc