Нова площадка

Децата от ДГ №67 са щастливи да играят и да се обучават на новата интерактивна площадка.
Площадката беше изградена по проект „Играя и се движа безопасно“, в изпълнение на Общинската Програма за опазване живота и здравето на децата, като участници в пътното движение.