Вълшебна зимна приказка

Талантливите деца от ДГ 67 „Чучулига“ сътвориха своята вълшебна зимна приказка!